.


A kötelezett értesítését szolgáló levél mintával, a Kötelezett tartozás elismerő nyilatkozat mintájával, amelyben jelen engedményezés tényét tudomásul veszi, az engedményezés szerinti kötelezettségének jogosságát elismeri, valamint Követelés részletező melléklet mintával kiegészítve!

Engedményezési szerződés minta

Értesítő és teljesítési utasítás levél mintával.

A minta használatával a szerződés pillanatok alatt írásba foglalható!

Könyvelő irodák korlátlan számú szervezetre alkalmazhatják!

Az Engedményezési szerződés minta ára: Árlista

Miért használnál egy Engedményezési szerződés mintát? Néhány ok, amiért >>>

A megrendelőlaphoz >>>

Az engedményezéssel a jogosult követelését szerződéssel másra ruházza át.

cegiranytu.hu         - az üzleti megoldások         tárháza


További oldalaink, írásaink

A cegiranytu.hu számos ingyenes és kedvező árú információs termék elérését teszi számodra elérhetővé.
E termékeket a törvényi változások, illetve a felhasználói észrevételek figyelembe vételével folyamatosan frissítjük.

További információ a termékről Miért használnád ezt a terméket? PayPal fizetési lehetőség is van!
Termékbörze Partnerlinkek

Ha kérdezni szeretnél, akkor látogasd meg a Cégiránytű tanácsadó oldalunkat.

Cégiránytű tanácsadó

További információk a termékről

Az Engedményezési szerződés minta tartalma:

Felület a szerződők adatainak rögzítéséhez,

Az engedményezés tárgyát képező követelés paramétereinek beállítása: időpont, összeg, teljesítés módja, visszafizetési határidő, ügyleti kamat, késedelmi kamat, járulékos költségek,stb.

A szerződéshez fűződő jogok és kötelezettségek,

Értesítő levél minta teljesítési utasítással.

A megrendelőlaphoz >>>

Miért használnád ezt a terméket?

Az engedményezés, amit másképpen követelés vásárlásnak is szoktak nevezni, akár egy teljeskörű üzleti tevékenységként is felfogható, amelyhez a jogszabályok egész sora kötődik.

A vállalkozások életében elég gyakran előfordul, hogy egy-egy követelésükkel kezdeni kell valamit . Ezek az esetek ugyanolyan szakszerüséget igényelnek. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor hiányzik a napi rutinos hozzáértés és jó megoldás lehet egy minta, amely előre tartalmaz minden olyan szempontot, amire figyelni kell.

Bizonytalanná válik a pénz behajtása és jobb megoldás ezt egy arra szakosodott cégre bízni.

Szeretnénk a szerződésben rögzített fizetési határidőnél hamarabb a pénzünkhöz jutni.

Egy érdekkörünkbe tartozó másik vállalkozás kötelezettségét lehet szembe állítani a neki átadott követeléssel.

Érdekkörünkbe tartozó társ vállalkozást szeretnénk plusz bevételhez juttatni

Nem kell bonyolult, nehezen értelmezhető jogszabályok sorát böngészned, ahhoz, hogy összegyűjtsd a szükséges kellékeket,

Előre megszerkesztett felület áll rendelkezésedre, amelybe csak az adatokat kell beírnod,

Az engedményezéshez szükséges minden paraméter fel van sorolva, csak a feltételeket kell tetszésed szerint megszabnod,

A külön megszerkesztett levélminta segítségével könnyen tudod teljesíteni az engedményező kötelezettségét, amely szerint neki haladéktalanul értesítenie kell a kötelezettet, hogy változás állt be annak személyében, akinek ő tartozik.

Ennek a gazdasági eseménynek szintén vele járója, hogy meg kell határozni az engedményezni kívánt követeléshez kapcsolódó dokumentációt. A dokumentumok felsorolását szintén előre megszerkesztett nyilvántató lap segíti.

A megrendelőlaphoz >>>

PayPal fizetés

a PayPal fizetési lehetőség is rendelkezésedre áll (itt bankkártyával is fizethetsz!):

Banki átutaláshoz, vagy csekkes fizetéshez (rózsaszínű postai utalvány) a felhasználási feltételekben találsz útmutatást. Adatainkat az oldal alján is megtalálod.

A megrendelőlaphoz >>>

Törvény

Engedményezés

6:193. § [Engedményezés]

(1) A jogosult a kötelezettel szembeni követelését másra ruházhatja át.

(2) A követelés átruházással való megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím és a követelés engedményezése szükséges. Az engedményezés az engedményező és az engedményes szerződése, amellyel az engedményes az engedményező helyébe lép.

(3) Az engedményezéssel az engedményesre szállnak át a követelést biztosító zálogjogból és kezességből eredő jogok, valamint a kamatkövetelés is.

6:194. § [Az engedményezhető követelések]

(1) A követelés akkor engedményezhető, ha az engedményezéskor már létezik az a jogviszony, amelyből a követelés fakad.

(2) Az engedményezett követelést a kötelezett, a jogcím, az összeg és az esedékesség megjelölésével vagy egyéb olyan módon kell meghatározni, amely az engedményezés időpontjában, jövőbeli követelések esetén legkésőbb a követelés létrejöttekor az engedményezett követelést azonosíthatóvá teszi.

(3) Semmis a jogosult személyéhez kötött követelések engedményezése.

6:195. § [Engedményezést kizáró kikötés]

(1) Harmadik személlyel szemben hatálytalan a követelés engedményezését kizáró kikötés.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem érinti az engedményező felelősségét az engedményezést kizáró kikötés megszegéséért. Semmis a szerződés azon kikötése, amely e szerződésszegés esetére felmondási jogot biztosít vagy kötbérfizetési kötelezettséget ír elő.

6:196. § [Tájékoztatás és az okiratok átadása]

Az engedményező köteles az engedményest a követelés érvényesítéséhez szükséges tájékoztatással ellátni, és köteles a birtokában lévő, a követelés fennállását bizonyító okiratokat az engedményesnek átadni.

6:197. § [Értesítés az engedményezésről]

(1) Az engedményező köteles az engedményes választásának megfelelően a kötelezettet az engedményezésről az engedményezés tényét és az engedményezett követelést megjelölve írásban értesíteni, vagy az engedményes személyét is meghatározó engedményezési okiratot az engedményesnek átadni.

(2) A kötelezett értesítését követően az engedményessel szemben hatálytalan a kötelezett és az engedményező szerződésének módosítása. A kötelezett az engedményessel szemben azokat a kifogásokat érvényesítheti és azokat az ellenköveteléseket számíthatja be, amelyek az engedményezővel szemben az értesítésekor már fennállt jogalapon keletkeztek.

(3) Az engedményezésről szóló értesítés a (2) bekezdés szerinti joghatást akkor váltja ki, ha az engedményezőtől származik, vagy az engedményes az engedményezési okirattal vagy más hitelt érdemlő módon igazolja az engedményezés megtörténtét.

6:198. § [Teljesítési utasítás]

(1) A kötelezett mindaddig az engedményezőnek köteles teljesíteni, amíg nem kap olyan teljesítési utasítást, amely az engedményes személyét, valamint az engedményes telephelyét, ennek hiányában székhelyét, természetes személy esetén lakóhelyét, ennek hiányában szokásos tartózkodási helyét vagy számlaszámát meghatározza. Ezt követően a kötelezett a teljesítési utasításnak megfelelően teljesíthet.

(2) A teljesítési utasítás akkor váltja ki az (1) bekezdés szerinti joghatást, ha az utasítás az engedményezőtől származik, vagy az engedményes engedményezési okirattal vagy más hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a követelést rá engedményezték. Ha az értesítés megjelölte az engedményest, de nem tartalmazta a teljesítési utasítást, teljesítési utasítást kizárólag az engedményes adhat.

(3)72 Ha a kötelezett az engedményező részére teljesít, az engedményező köteles a szolgáltatás teljesítéseként birtokába került vagyontárgyakat a sajátjától elkülönítve kezelni, és az engedményes részére késedelem nélkül kiadni. Az engedményező hitelezői az ilyen vagyontárgyakra nem tarthatnak igényt.

6:199. § [Többszöri és utólagos engedményezés]

(1) Ha az engedményező azonos követelést többször engedményez, a kötelezett akkor szabadul, ha az elsőként kapott teljesítési utasításnak megfelelően teljesít.

(2) Ha az engedményes a követelést továbbengedményezi, a kötelezett akkor szabadul, ha az utolsó teljesítési utasításnak megfelelően teljesít.

6:200. § [A kötelezett költségeinek megtérítése]

A kötelezett engedményezéssel okozott költségeinek a megtérítésére az engedményező és az engedményes egyetemlegesen kötelesek.

6:201. § [Követelés átszállása jogszabály rendelkezése alapján]

Ha a követelés jogszabály rendelkezése alapján száll át másra, az engedményezés szabályait kell megfelelően alkalmazni. Ebben az esetben az engedményező helytállási kötelezettsége akkor marad fenn, ha ezt kifejezett rendelkezés írja elő.

(Forrás: njt.hu)

Görgesd a terméklistát!

Partner linkek

Termékbörze

Vissza az elejére

PartnerfelületVissza az elejére